Hvězdná atmosféra

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Hvězdná atmosféra (atmosféra hvězdy) je povrchová část hvězdy, z níž k nám přichází světlo.

Obsah

Charakteristika

Veškeré fotony hvězdného záření byly vyslány atomem nebo iontem v atmosféře. Vrstvy pod atmosférou nazýváme hvězdné nitro. Z nitra nemůže ven proniknout jediný foton. Mluvíme-li o teplotě hvězdy (bez bližšího určení), máme vždy na mysli teplotu atmosféry (přesně řečeno její efektivní teplotu či povrchovou teplotu). To, čemu říkáme „povrch hvězdy“ (např. povrch Slunce), je nejnižší vrstva atmosféry - fotosféra.

Atmosféra malých hvězd

Atmosféra hvězd ve spodní části hlavní posloupnosti (od spektrální třídy A až po M) se dělí na fotosféru (v níž se tvoří spojité spektrum a absorpční čáry), chromosféru (v níž se tvoří nejsilnější Fraunhoferovy čáry, popř. emisní čáry u trpaslíků třídy M) a nejvýše položenou korónu.

Atmosféra velkých hvězd

Zcela odlišná je stavba rozsáhlých atmosfér veleobrů, obrů a hvězd tříd B a O na hlavní posloupnosti. Atmosféra tvoří přechod mezi žhavým hvězdným nitrem a mrazivým kosmickým prostorem. Proto atmosférou proudí mohutné toky záření směrem ven. Atomy atmosféry pohlcují záření odpovídajících vlnových délek, a tak vytvářejí ve spojitém spektru absorpční čáry. Z profilu čar ve spektru lze vypočítat fyzikální podmínky ve hvězdné atmosféry.

Podrobně lze studovat stavbu a procesy, které probíhají ve sluneční atmosféře.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]