Profil čáry

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Závislost intenzity záření na vlnové délce v oboru spektrální čáry. V profilu rozeznáváme jádro čáry, což je středová část spektrální čáry rozšířená Dopplerovým rozšířením, a křídla čáry, vnější část profilu, jež jsou vytvářena útlumem, srážkami nebo Starkovým jevem. U slabých čar pozorujeme pouze jádro čáry. Intenzitu záření v daném místě profilu (ve vzdálenosti Dl od středu čáry nazýváme u emisních čar intenzitou, u absorpčních čar zbytkovou intenzitou v čáře. Intenzita absorpční čáry je naopak rozdíl mezi její zbytkovou intenzitou a intenzitou, jakou by v daném místě mělo spojité spektrum. Intenzitu či zbytkovou intenzitu ve středu čáry (tj. pro Dl = 0) nazýváme centrální (zbytkovou) intenzitou.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje