Starkův jev

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Rozšíření nebo rozštěpení spektrálních čar způsobené elektrickým polem. Hladiny energie zářících atomů jsou totiž v elektrickém poli poněkud pozměněny. Velikost Stárkova jevu je přímo úměrná intenzitě elektrického pole – lineární Starkův jev, ale při silných polích je úměrná její druhé mocnině – tzv. kvadratický Starkův jev. Nejvýrazněji se Stárkův jev projevuje u spektrálních čar vodíku a s rostoucí protonovým číslem klesá. V proměnlivém elektrickém poli plazmatu, kde v okolí zářícího atomu se neustále pohybují nabité ionty a elektrony, působí rozšíření čar – tzv. atomární Starkův efekt. Rozšíření je úměrné hustotě iontů a elektronů v plazmatu; je dobrým ukazatelem tlaku ve hvězdné atmosféře, a tedy i zářivosti hvězdy. Např. ve spektrech bílých trpaslíků jsou absorpční čáry velmi rozšířené, kdežto ve spektru veleobrů jsou velmi úzké.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]