Veleobr

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Hvězda, jejíž absolutní hvězdná velikost je v intervalu –5 mag až –9 mag. Dělí se na jasné veleobry (Ia) a normální veleobry (Ib).

Modrobílí jasní veleobři jsou na horním konci hlavní posloupnosti (O-hvězdy a B-hvězdy). Jejich poloměry převyšují asi 20× sluneční poloměr. Příkladem je Rigel (B8 Ia, absolutní velikost –8,1). Červení veleobři jsou v HR-diagramu nad oblastí obrů a jejich poloměry převyšují několiksetkrát až tisíckrát sluneční poloměr (u spektrální třídy M). Příkladem je Betelgeuze (M2 Ib, absolutní hvězdná velikost –7,2).

Vzhledem k tomu, že zářivost v. je 104–107 krát větší než sluneční zářivost, kdežto jejich hmotnost (tj. zásoby vodíku) jen 10–100× větší, odehraje se celý vývoj veleobrů během několika statisíců let. Za tuto krátkou dobu proběhnou všechny termonukleární reakce hvězdné nukleosyntézy – od hoření vodíku až po vznik prvků kolem železa. Pak veleobr zaniká jako supernova typu II a zůstane po něm neutronová hvězda (pulzar) nebo (po těch největších) černá díra.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje