Fotosféra

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Fotosféra je nejhlubší a nejhustší vrstva hvězdné atmosféry. Z fotosféry uniká z hvězdy do vesmíru převážná část záření hvězdy.

Obsah

Vlastnosti

Pod fotosférou je hustší a teplejší hvězdné nitro, z něhož neunikne žádný paprsek. Nad fotosférou je řidší a teplejší chromosféra. Fotosféra je nejchladnější vrstvou hvězdy. Ve fotosféře se vytvářejí absorpční čáry, které se překládají přes její spojité spektrum (Fraunhoferovy čáry). Pomocí nich lze určit vlastnosti hvězdy (např. chemické složení, rotaci, radiální pohyb, teplotu, tlak, spektrální typ hvězdy, magnetické pole).

Sluneční fotosféru vidíme v bílém světle a nazýváme ji povrchem Slunce.

Název

Slovo fotosféra je složenina řeckých slov fotos (světlo) a sfaira (koule).

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje