Efektivní teplota

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Efektivní teplota je teplota takového černého tělesa, které vyzařuje z jednoho m2 stejné množství energie jako hvězda.

Obsah

Zkratka

Efektivní teplota se značí jako Tef, zřídka jako Teff.

Určení efektivní teploty

Pomocí sluneční konstanty lze vypočítat, kolik vyzařuje 1 cm2 povrchu Slunce, a tak určit jeho efektivní teplotu (Tef = 5800 K).

Efektivní teplotu lze také definovat jako teplotu černého tělesa, které má stejný povrch 4πR2 a stejnou zářivost L jako hvězda či jiné kosmické těleso.

Podle Stefanova zákona pro zářivost černého tělesa ve tvaru koule o teplotě T a poloměru R platí

L = 4π R2 T4

Pro hvězdu stejně velikou a o stejné zářivosti

L = 4π R2 Tef4

kde

Tef je efektivní teplota hvězdy (teplota „jakoby černého tělesa“).

Efektivní teplota se rovná zářivé teplotě odpovídající celkovému záření čili bolometrické zářivé teplotě.

Význam

Efektivní teplota je nejlepší mírou skutečné teploty povrchu hvězdy (sluneční fotosféry). Každý spektrální typ má určitý interval efektivní teplota Proto se užívá v HR-diagramu na vodorovné ose.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]