Stefanův zákon

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(Stefanův-Boltzmannův zákon, zákon čtvrté mocniny)

Jeden ze zákonů záření černého tělesa. Celkový zářivý tok E, který vysílá černé těleso z jednotkové plochy svého povrchu ve všech vlnových délkách, je úměrný čtvrté mocnině teploty T: E = sT4, kde s je Stefanova konstanta.

Je-li poloměr hvězdy R, pak její povrch je 4pR2 a její zářivost je L = 4 p R2s T4.

Naopak, ze zářivosti hvězdy L lze odvodit efektivní teplotu hvězdy (tedy teplotu takového černého tělesa, které vysílá stejný tok záření z jednotkové plochy svého povrchu jako hvězda). Např. sluneční konstanta dovoluje vypočítat sluneční zářivost Lo; protože sluneční poloměr Ro je známý, rovnice udává efektivní teplotu Slunce.

Tento zákon byl poprvé odvozen v r. 1879 Josefem Stefanem. V r. 1884 ho z termodynamiky odvodil Ludwig Boltzmann. Stefanův zákon vyplývá z obecnějšího Planckova zákona. Ze Stefanova zákona vyplývá závislost objemové hustoty záření na absolutní teplotě černého tělesa: rz = a T4, kde a = 4s / c.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]