Stefanova konstanta

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(Stefanova-Boltzmannova konstanta)

Energie vyzářená jednotkovou plochou černého tělesa za jednotku času dělená čtvrtou mocninou absolutní teploty tělesa. Je to konstanta úměrnosti s ve Stefanově zákonu E = sT4. Má hodnotu 5,669 × 10–8 W m–2 K–4 nebo (v soustavě CGS) s = 5,669 × 10–5 erg s–1 cm–2 K–4.

Z konstanty s lze odvodit jinou konstantu pro záření (a), která určuje hustotu zářivé energie v závislosti na absolutní teplotě T: a = 4s / c = 7,564 × 10–16 J m–3 K–4 = 7,564 × 10–15 erg cm–3 K–4.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související téma

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]