Oxid uhličitý

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(CO2)

Tvoří přibližně promile zemské atmosféry. Původní atmosféra Země obsahovala CO2 v daleko větším množství než atmosféra dnešní. Většina původního CO2 je nyní vázána v uhličitanových horninách (vápenec aj.).

Do původní atmosféry se CO2 dostal dvojím způsobem: (a) s plyny unikajícími z roztavené Země před 4,5 mld. let; (b) fotodisociací a následnými chemickými reakcemi jiných unikajících plynů (methanu CH4, amoniaku NH3, vody H2O aj.), jejichž vodík unikl do vesmíru. CO2 je základním materiálem pro fotosyntézu, a tím i pro celou biosféru Země. Dýcháním a spalováním se vrací zpět do atmosféry, kde je důležitým skleníkovým plynem. Jeho množství v atmosféře v důsledku spalování fosilních paliv povážlivě roste, což vede ke globálnímu oteplování Země.

V daleko větším množství než na Zemi se CO2 nachází v atmosférách Venuše a Marsu. Hustá atmosféra Venuše je výhradně z CO2. Jeho skleníkové působení je příčinou vysokých teplot na povrchu Venuše, dosahujících 500 °C. Na Marsu prodělává CO2 roční cyklus mezi pevným skupenstvím v polárních čepičkách a plynným skupenstvím v atmosféře. Kóma kentaura Chirona svědčí o tom, že je složen z CO2 a jiných těkavých plynů jako N2 a CH4.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

cz

en

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje