Neutrosféra

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Neutrosféra je část zemské atmosféry mezi ionosférou a zemským povrchem. Sahá do výšek kolem 60 km, ale v době slunečních erupcí jen do 50 km. Z hlediska elektrické vodivosti se atmosféra dělí na vodivou ionosféru a neutrosféru, jejíž vodivost je tak malá, že nepůsobí odraz rádiových vln.

Obsah

Vodivost

Nicméně vodivost neutrosféry však není zanedbatelná. Každou sekundu vzniká v 1 cm3 vzduchu několik desítek iontů a elektronů z radioaktivních látek v půdě i v atmosféře a také působením kosmického záření. Průměrný odpor neutrosféry je asi 200 Ohmů. Potenciálový rozdíl mezi povrchem Země a ionosférou je zhruba 360 000 V. Tzn. že celou neutrosférou protéká proud 1800 A. Přitom elektrony prosakují neutrosférou směrem k ionosféře, která je kladně nabitá. Potenciálový rozdíl mezi ionosférou a povrchem Země neustále udržují bouře po celém světě: proud elektronů ze spodní části bouřkových oblaků doplňuje elektrony zemskému povrchu a elektrony z ionosféry tečou do horní části oblaků, která je nabitá kladně. Takové nabíjení oblaků je důsledek Thompsonova jevu: kapky vody se vzestupným proudem vzduchu tříští, přičemž větší se nabíjejí záporně a zůstávají dole a lehké malé, kladně nabité, jsou vynášeny nahoru.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata


Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje