Sluneční erupce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(chromosférická erupce, erupce; angl. flare)

Náhlé uvolnění magnetické energie ve sluneční atmosféře. Nejnápadněji se projeví zjasněním flokulového pole v chromosféře. Erupce vysílá emisní čárové spektrum, v němž zejména vynikají čáry Balmerovy série a čáry H a K ionizovaného vápníku. Proto byly erupce pozorovány ve spektru těchto čar (zejména Halfa), a to buď ve spektrohelioskopu, nebo spektroheliografu. Dnes jsou pozorovány pomocí monochromatického filtru. V ultrafialové a rentgenové oblasti září emisní čáry mnohokrát ionizovaných prvků. Výjimečně mohutné erupce se projeví i zjasněním fotosféry (tzv. bílá neboli fotosférická erupce; angl. white-light flare).

Koróna v oblasti erupce zjasní v bílém světle, neboť koronální kondenzace se naplní velkým množstvím žhavého plazmatu. Bílé kontinuum vzniká Thomsonovým rozptylem na volných elektronech. Koronální plazma v oblasti erupce nejen zhoustne, ale silně se zahřeje na teplotu několika milionů kelvinů, takže intenzivně září v rentgenovém záření. Rentgenové dalekohledy a spektrografy umístěné na palubě umělých družic sledují vývoj erupcí v koróně. Mnoho cenných poznatků získaly zejména družice Yohkoh a SOHO.

Částice urychlené proměnlivým magnetickým polem se zčásti zachytí v silotrubicích koronální kondenzace a dají vznik smyčkovým protuberancím. Zčásti pak unikají jako korpuskulární záření – jednak jako zesílený sluneční vítr, jednak jako subkosmické záření nebo sluneční kosmické záření. Klidné protuberance nepříliš vzdálené od erupce mohou být erupcí aktivovány a stanou se z nich eruptivní protuberance. Mohutné erupce mohou vyvolat výbuch Slunce. Procesy v koróně se projevují i v rádiovém záření jako krátkodobé záblesky a déle trvající vzplanutí. Podrobné informace o dějích v koróně během erupce přináší dynamický spektrograf.

Erupce jsou dramatickým projevem sluneční činnosti. Velkou měrou se svým zářením uplatňují ve vlivech Slunce na Zemi. Procesy obdobné slunečním erupcím probíhají i na jiných hvězdách (UV Ceti).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje