Balmerova série

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Série absorpčních nebo emisních čar ve vodíkovém spektru (viz Balmerovy čáry). Švýcarský fyzik Johan Balmer v r. 1885 ukázal, že vlnovou délku čar λ lze vyjádřit jednoduchým vztahem 1/λ = R (1/4 – 1/n²), kde R je Rydbergova konstanta (1,097 3731 m–¹) a n je celé číslo větší než 2. Číslo n udává vyšší hladinu přeskoku; pro Hα je n = 3, pro Hβ je n = 4 atd. Fyzikální vysvětlení B. s. podal v r. 1913 Niels Bohr ve svém modelu vodíkového atomu.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje