Sluneční činnost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(sluneční aktivita, aktivita Slunce)

Projev magnetických změn v atmosféře Slunce. Magnetická pole jsou vytvářena samobuzeným dynamem v konvektivní vrstvě. Stoupající oblaka žhavých plynů v konvektivní vrstvě s sebou vynášejí k povrchu i magnetické siločáry. Je to důsledek zamrzlosti siločar do plazmy. V oblastech, kde se magnetické silotrubice z nitra vynoří, se objeví lokální magnetická pole, která zasáhnou velkou oblast atmosféry a vyvolají v ní složitou činnost. Celý prostor atmosféry, kde sluneční činnost probíhá, se nazývá aktivní oblast. Rozměry aktivní oblasti jsou 50 000–300 000 km. Malá aktivní oblast se objeví a po několika málo dnech zmizí. Velká aktivní oblast může na Slunci setrvat až několik měsíců. Vše v aktivní oblasti (od fotosféry do koróny) je magnetickými silami uvedeno do pohybu. Rychlosti jsou několikatisíckrát větší než při nejsilnějších bouřích (uragánech, tornádech) na povrchu Země. Některá místa ve fotosféře ztmavnou (sluneční skvrny), jiná v chromosféře naopak velmi zjasní (sluneční erupce). V koróně se při tom plazma může zahřát až na 50 mil. K. Interakce lokálních magnetických polí s plazmatem dává sluneční činnosti značnou rozmanitost. Projevuje se jako fakulové pole ve fotosféře, flokulová pole v chromosféře, sluneční skvrny, sluneční erupce, protuberance, koronální kondenzace a výbuchy Slunce. Sluneční činnost pravidelně kolísá s periodou 11, resp. 22 let (viz sluneční cyklus).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]