Sluneční cyklus

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(cyklus sluneční činnosti)

Přibližně pravidelné kolísání sluneční činnosti s periodou kolem 11 let (jedenáctiletý cyklus) nebo dvaadvacetiletý cyklus změn polarity celkového magnetického pole Slunce (tzv. Haleův cyklus). Na počátku jedenáctiletého slunečního cyklu se počnou vyskytovat jednotlivé skupiny skvrn (a jimi charakterizované aktivní oblasti) ve vysokých heliografických šířkách nad 30°. Během dalšího vývoje cyklu přibývá skupin skvrn a sestupují do nižších heliografických šířek. Přibližně po 11 letech cyklus doznívá výskytem malého počtu skvrn v blízkosti rovníku. Tento vývoj (Spörerův zákon) je graficky znázorněn motýlovým diagramem. Dva po sobě následující cykly se od sebe liší změnou polarit ve skupinách skvrn. Proto se pojmem „sluneční cyklus“ po stránce magnetické rozumí dvaadvacetiletý Haleův cyklus. Mohutnost a průběh cyklu je charakterizován relativním číslem sluneční činnosti. Z průběhu relativních čísel v čase vyplývá, že vzestup k maximu sluneční činnosti je kratší než pokles od maxima k minimu sluneční činnosti. Maximální hodnoty relativních čísel se mohou od jednoho cyklu k následujícímu značně lišit. Křivka relativních čísel ukazuje, že jedenáctileté cykly jsou modulovány osmdesátiletým cyklem. Za příčinu jedenáctiletého cyklu je považována souhra magnetického pole pod fotosférou, zamrzlost siločar, konvekce a diferenciální rotace Slunce. Siločáry slabého pole ve směru poledníků jsou diferenciální rotací strhávány, natahovány, deformovány a zhušťovány, až se vytvoří intenzivní pole orientované ve směru rovnoběžek (tzv. toroidální). Jeho intenzita je dále zesilována [konvekce|[konvekcí]], která zamotává siločáry a vytváří provazcovité silotrubice. Vztlaková síla vynáší silotrubice do fotosféry, kde se objeví jako sluneční skvrny. Sluneční činnost je projevem samobuzeného dynama – přeměny kinetické energie plazmatu v energii magnetického pole. Skvrny ve fotosféře jsou jejím nejnápadnějším projevem.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]