Magnetické pole

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Prostor kolem magnetu nebo elektrického proudu, kde působí magnetická síla (magnetická indukce) – např. vychyluje magnetku nebo zakřivuje dráhu elektronu (viz Lorentzova síla). Magnetické pole se znázorňuje siločarami. Tečna k siločáře udává směr magnetické síly a počet siločar procházející 1 cm2 odpovídá velikosti síly.

Magnetická pole se vyskytují všude ve vesmíru, na kosmických tělesech i v prostoru mezi nimi. Síla kosmických magnetických polí zabírá velmi širokou stupnici, od nejslabších (v mezihvězdném prostoru) až po magnetary.

Příklady magnetických polí
mezihvězdný prostor 10–6–10–5 G
meziplanetární prostor 10–5–10–4
Země 0,6
celkové magnetické pole Slunce 1–2
obyčejný železný magnet 100
sluneční skvrny 1000–3000
nejsilnější v laboratoři 4 × 105
maximální v obyčejných hvězdách 106
nejsilnější v laboratoři 107 výbuchem na milisekundy
maximální v pulzarech 1012
magnetary 1014—1015

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje