Aktivní oblast

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Oblast na Slunci, ve které magnetické pole výrazně pozměňuje vlastnosti plazmatu. Začíná vytvořením flokulového pole, v němž se později vytvoří skupina slunečních skvrn. V období vývoje skupiny skvrn v aktivní oblasti vznikají erupce a aktivní protuberance. Z povrchu Země je lze pozorovat přes Hα-filtr. Družice SOHO sleduje vývoj aktivních oblastí v rentgenovém, dalekém UV a rádiovém záření: poskytuje tak úplný obraz o dějích v celé aktivní oblasti od sluneční fotosféry až po sluneční korónu.

Aktivní oblast může dosahovat až 150 000 km a setrvávat několik měsíců. Nejmenší skupiny skvrn existují jen několik dnů. Po zániku skupiny skvrn nadále přetrvávají flokulová pole a klidné protuberance. Po delší době zeslábne magnetické pole aktivní oblasti natolik, že zmizí i tyto projevy sluneční činnosti, a na jejím místě pozorujeme klidnou sluneční atmosféru. Všechny změny pozorované v aktivní oblasti, tj. sluneční činnost, jsou provázeny změnami silného magnetického pole.

Rádiové, ultrafialové, rentgenové (popř. i gama) záření Slunce je vyzařováno především z aktivních oblastí. Proto tok těchto nesvětelných druhů záření kolísá s počtem aktivních oblastí na Slunci. Jeho změny výrazně sledují sluneční cyklus.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje