Krychle

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Krychle a základní vzorce pro výpočet krychle. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně. A to včetně výpočtu hmotnosti.

Obsah

Pojmy

Značky

Vzorce pro výpočet krychle

Krychle

Základní vzorce

Odvozené vzorce

Hmotnost krychle

Pro výpočet hmotnosti krychle je nutné znát hustotu ρ (měrnou hmotnost) materiálu, ze kterého je krychle vytvořena.

Výpočet objemu krychle z její hmotnosti:

Z objemu krychle se pak snadno ze vzorečků výše určí její strana.

Koule

Průměr koule vepsané krychli je roven délce strany krychle:

Průměr koule opsané krychli je roven délce prostorové úhlopříčky:

Výpočet v praxi

Připravujeme

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje