Kruh

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Kruh a základní vzorce pro výpočet kruhu a kružnice. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně.

Obsah

Pojmy

Značky

Vzorce pro výpočet

Kruh a kružnice

Základní vzorce

Odvozené a zpětné vzorce

Čtverec

Průměr kružnice vepsané je roven délce strany čtverce:

Průměr kružnice opsané je roven délce úhlopříčky čtverce.

Plocha čtverce v porovnání s plochou kruhu:

Z uvedených rovnic vyplývá, že plocha kružnice opsané je dvakrát větší než plocha kružnice vepsané.

Výpočet v praxi

Délka obvodu kola

Pro výpočet ujeté vzdálenosti je třeba do cyklocomputeru zadat správný obvod kola v milimetrech. To lze snadno vypočíst z průměru kola. Nejjednodušší je zadat průměr kola do on-line kalkulačky (viz sekce Odkazy). Tam je také uveden odkaz na tabulku s nejběžnějšími hodnotami na určitý rozměr pláště, avšak doporučuje se nepřebírat bezmyšlenkově hodnoty z neověřených tabulek.

Poznámka: Pro reálný výpočet je třeba, abyste eliminovali deformaci pneumatiky při zatížení kola. Proto musíte zmenšit vypočtenou hodnotu obvodu o 0,25 až 1 mm, podle toho jak máte podhuštěnou pneumatiku předního kola.

Průměr a obvod zeměkoule

Výpočet byl přesunut na stránku Koule.

Obsah kruhu vepsaného do čtverce

Tato úloha se často objevuje v matematice. Jak je výše u čtverce uvedeno, jeho strana je pro vepsaný kruh průměrem. Znáte-li stranu čtverce, lze vzorcem snadno vypočítat plochu kruhu. Porovnání plochy kruhu (vepsaného či opsaného) a plochy čtverce je rovněž uvedeno výše v sekci Čtverec.

Odkazy

Reference

Související témata

Matematika a geometrie

Astronomie

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Kruh
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje