Čtverec

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Čtverec a základní vzorce pro výpočet čtverce. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně.

Obsah

Pojmy

Značky

Vzorce pro výpočet

Čtverec

Základní vzorce

Odvozené vzorce

Strana

Úhlopříčka

Obvod

Plocha

Kružnice

Průměr kružnice vepsané je roven délce strany čtverce:

Průměr kružnice opsané je roven délce úhlopříčky.

Výpočet v praxi

Připravujeme

Odkazy

Reference

Související témata

Matematika a geometrie

Astronomie

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje