Válec

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Válec a základní vzorce pro výpočet rotačního válce. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně. Včetně hmotnosti.

Obsah

Pojmy

Značky

Vzorce pro výpočet

Rotační válec

Základní vzorce

Odvozené a zpětné vzorce

Pro výpočet kruhu, obvodu a kruhové podstavy lze využít zpětné vzorce v článku Kruh.
Zde jsou jen uvedeny vzorce pro těleso válce.

Je znám poloměr, průměr nebo výška

Je známa plocha a objem

Řešení leží v kubické rovnici. Pro nalezení poloměru platí:  2 π r3 – r S + 2 V = 0

(Podrobněji o řešení viz záložka Diskuse:Válec)

(zpravidla existují dva různé kořeny, tj. poloměry)

r1 =  2 × 6√(S3/216π3) × cos(arccos(–V/√(S3/54π))/3)
r2 =  – 6√(S3/216π3) × (cos(arccos(–V/√(S3/54π))/3) – √3 sin(arccos(–V/√(S3/54π))/3))

Výška válce se pak jednoduše dopočte dosazením poloměru nebo průměru do příslušných rovnic.

Hmotnost válce

Pro výpočet hmotnosti válce je nutné znát hustotu ρ (měrnou hmotnost) materiálu, ze kterého je válec vytvořen.

Výpočet objemu válce z jeho hmotnosti:

Výpočet v praxi

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]