Rovník

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Hlavní kružnice na kouli, na planetě, na Slunci, na hvězdě..., jejíž rovina je kolmá k ose rotace. Rovina rovníku je základní rovina sférických souřadnic. Zemský rovník je průsečnice povrchu Země s rovinou procházející středem Země a kolmou k zemské ose. Místa na rovníku jsou stejně vzdálena od obou pólů. Průmět zemského rovníku ze středu Země na oblohu neboli průsečnice roviny zemského rovníku s nebeskou sférou je světový rovník. Pravý rovník mění svou polohu v důsledku precese a nutace. Myšlený rovník sledující pouze precesní pohyb se nazývá střední rovník. Galaktický rovník je průsečnice galaktické roviny s nebeskou sférou. Viz též magnetický rovník.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]