Průměr

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Jak se píše značka pro průměr. Jak vypadá symbol pro průměr. Jak se vypočítá průměr. Slovo průměr má několik významů.

Obsah

Geometrie

Průměr je dvojnásobek poloměru. Značí se obvykle malým písmenem d. Je to úsečka procházející středem kružnice (elipsy, koule) omezená body na křivce (a povrchu tělesa).

Kruh a kružnice

Kruh nebo koule jsou dány jediným rozměrem - poloměrem nebo průměrem.

Značka

Jak se píše značka (symbol) pro průměr v textových editorech a jiných programech pro tvorbu textu a HTML.

Značka průměru
... symbol pro průměr se píše jako šikmo přeškrtnutý kroužek.

Na počítači existuje několik způsobů:

Náhradní znaky

Většina (českých) fontů však nemá v sadě znaků zahrnutý symbol pro průměr, a tak se z nouze využívají tyto:

Ø  ...  přeškrtnuté velké O (severská samohláska)
ø  ...  přeškrtnuté malé o (severská samohláska)
Φ  ...  velké řecké fí (řecká abeceda)
 ...  znak prázdné množiny

Poznámka: V klasickém fontu nevypadá malá značka pro průměr příliš vzhledně, vizuálně lepší je znak pro prázdnou množinu.

Entity

⌀  -  správný zápis pomocí HTML entity
⌀  -  zápis pomocí HTML entity (Unicode)
∅  -  znak prázdné množiny ∅ vypadá velmi podobně (není to však znak průměru), dobře se pamatuje a dobře vypadá
U+2300  -  Unicode
\diameter  -  zápis v editoru LaTeX

Srovnání

U velmi zvětšených fontů jsou vidět detailněji rozdíly mezi značkou průměru a různými zástupnými znaky.

      Font průměr prázdná množina severské O severské o řecké Fí
Entita:   ⌀ ∅ Ø ø Φ
 
Arial
 
Ø ø Φ
 
Times
 
Ø ø Φ
 
Courier
 
Ø ø Φ

Matematika

Průměr představuje střední hodnotu řady n naměřených hodnot (a1, a2, a3,... an) téhož druhu. Pokud vám tato definice připadá příliš vědecká, otevřete si jednotlivé odkazy, kde jsou uvedeny příklady.

Astronomie

Anglicky

Význam Anglicky Anglická zkratka
průměr kruhu diameter dia
průměrná hodnota average avg
dlouhodobý průměr long-term average value
aritmetický průměr arithmetic mean

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Matematika

Geometrie

Astronomie

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje