Obdélník

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Obdélník a základní vzorce pro výpočet obdélníka. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně.

Obsah

Pojmy

Značky

Vzorce pro výpočet

Obdélník

Základní vzorce

Odvozené vzorce

Užitečné pro zpětný výpočet stran z ostatních parametrů.

Je známa alespoň jedna strana

Není známa ani jedna strana

Řešení leží v kvadratické rovnici. Pro nalezení délky jedné strany platí:   a2 – Oa/2 + P = 0

Kružnice

Průměr kružnice opsané je roven délce úhlopříčky.

Průměr kružnice vepsané je roven kratší délce strany: (kružnice se přitom dotýká jen dvou nebo tří stran)

Výpočet v praxi

Je-li potřeba si ověřit nějaký výpočet, je vhodné zvolit celá čísla. Jako např.: a = 3, b = 4, u = 5, O = 14, P = 12

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje