Zemská hmotnost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Zemská hmotnost (hmotnost Země) se užívá jako poměrová jednotka pro hmotnost ostatních planet.

Obsah

Kolik váží Země

Hmotnost Země je:

Mz = 5,9736 × 1024 kg

Vzorec a výpočet

Zemskou hmotnost lze vypočítat z gravitačního zrychlení, které podle gravitačního zákona je závislé na hmotnosti Země a jejím poloměru vztahem:

g = G MZ / RZ2

kde

g ... gravitační zrychlení
MZ ... hmotnost Země
RZ ... poloměr Země
G ... (Newtonova) gravitační konstanta

RZ a g jsou přesně změřeny. Jediná neznámá veličina v rovnici je hmotnost Země Mz.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje