Gravitační zrychlení

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Zrychlení způsobené gravitací. Je to zrychlení tělesa volně padajícího ve vakuu. Závisí na vzdálenosti těžiště nebeského tělesa a na jeho hmotnosti. Gravitační zrychlení na Zemi se sčítá s odstředivou silou a výslednice je tíhové zrychlení. Udává se pro úroveň moře: 9,8067 m s–2. Gravitační zrychlení vyplývá z Newtonova gravitačního zákona. Odstraníme-li hmotnost m malého tělesa ve výrazu napravo za rovnítkem, zbývá gravitační zrychlení: GM/ r2, kde M je hmotnost planety (či jiného tělesa) a r je vzdálenost od jejího středu.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje