Tíhové zrychlení

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Zrychlení volně padajících těles vzhledem k povrchu planety, měsíce nebo hvězdy. Je způsobeno tíží (tj. gravitací planety poněkud ovlivněnou odstředivou silou její rotace). Závisí na hmotnosti planety, jejím poloměru a rychlosti její rotace. Pro Zemi byla mezinárodně dohodnuta standardní veličina g = 9,80665 m s–2, nazývaná normální tíhové zrychlení. V Praze je 9,8109 m s–2, na rovníku (kde je odstředivá síla největší) 9,7804 m s–2, na pólech (kde nepůsobí odstředivá síla) 9,832 m s–2. Na Slunci je tíhové zrychlení 274 m s–2, na bílých trpaslících kolem 250 km s–2 a na neutronových hvězdách kolem 250 mil. km s–2. Částice padající na neutronovou hvězdu (např. z normální hvězdy v těsné dvojhvězdě) získávají v mžiku velkou kinetickou energii. Při dopadu (do akrečního disku kolem neutronové hvězdy) ji částice vyzáří jako brzdné záření rentgenové a gama-záření (viz rentgenové dvojhvězdy).


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje