Tíže

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Síla, kterou planeta (měsíc, planetka, kometa) přitahují všechna tělesa na svém povrchu. Je výslednicí gravitační přitažlivosti tělesa a odstředivé síly, která vzniká jeho rotací. Velikost tíže závisí na hmotnosti planety (či měsíce), na jejím poloměru a rychlosti rotace. Velikost tíže je dána tíhovým zrychlením na povrchu planety.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje