Těsná dvojhvězda

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Dvojhvězda, v níž je vzdálenost obou složek tak malá, že vývoj jedné ovlivňuje vývoj složky druhé. Vzdálenost mezi nimi je tak malá, že nelze pozorovat přímo v dalekohledu jednotlivé složky.

Těsné dvojhvězdy se dělí na dotykové, polodotykové a oddělené. U dotykových těsných dvojhvězd obě složky vyplňují svůj Rocheův lalok (kritický povrch). U polodotykových přetéká plazma ze složky zaplňující kritický povrch na druhou, která ho nevyplňuje. V obou případech dochází k přenosu plazmatu, ke změně hmotností obou složek a tím k hlubokému zásahu do jejich stavby a vývoje. Je-li jedna složka degenerovaná (=bílý trpaslík, neutronová hvězda) nebo černá díra, přenos plazmatu z normální složky se projevuje různě, např. jako nova, trpasličí nova, rekurentní nova, supernova typu I, nebo rentgenová dvojhvězda.

K poznání přenosu hmoty ve dvojhvězdách značně přispěly práce ondřejovských astronomů a pozorování na dvoumetrovém dalekohledu.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]