Zánik hvězd

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Hvězda žije, dokud v ní probíhají termonukleární reakce. Posloupnost termonukleárních reakcí skončí u teploty tím vyšší, čím je větší hmotnost hvězdy.

Obsah

Velmi lehké hvězdy

Tyto hvězdy (o hmotnosti menší než 0,08 Mʘ) spálí jen deuterium, lithium a bor, ale potřebné teploty pro hoření vodíku (7 mil. K) ani nedosáhnou. Příkladem jsou methanoví trpaslíci a hnědí trpaslíci.

Masivní hvězdy

Druhým extrémem jsou masivní hvězdy, u kterých celý termonukleární vývoj proběhne rychle až do konce a skončí výbuchem supernovy (typu II) jako neutronová hvězda, od níž se vzdalují zbytky supernovy. Při zhroucení s sebou neutronová hvězda strhává původní magnetické pole hvězdy (v důsledku zamrzlosti siločar) a rychle se roztočí (v důsledku zachování úhlového momentu). Projeví se jako pulzar.

Ty nejmasivnější hvězdy se zhroutí pod vlastní tíhou do černé díry, která má stejnou hmotnost (která se projevuje mohutnou gravitací), rotaci, popř. elektrický náboj jako původní hvězda.

Vývoj

Konečným pozůstatkem hvězd podobných Slunci je degenerovaný bílý trpaslík. Červení obři jsou v podstatě žhaví degenerovaní trpaslíci obklopení rozsáhlým chladnějším plazmovým obalem, velmi rozsáhlým a málo přitahovaným ke středu. Takový obal je zářením žhavé centrální hvězdy snadno odfouknut a pozorujeme ho jako planetární mlhovinu. Bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, hnědí a methanoví trpaslíci vyzařují své teplo a postupně chladnou. Stanou se z nich černí chladní trpaslíci.

Pro úplnost dodejme, že hvězdy s hmotností větší než 100 Mʘ nemohou vzniknout. Zaniknou ještě v zárodečném stavu – ve stavu prahvězdy. V jejich středových oblastech se vyvine při gravitačním smršťováním vysoká teplota Tc a obrovský tlak záření (v důsledku Stefanova zákona úměrný Tc4), který prahvězdu rozmetá do mezihvězdného prostoru. Mohli bychom obrazně říci, že příliš masivní hvězda zanikne ještě dříve, než se zrodí.


Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]