Hmotnost hvězd

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Základní charakteristikou hvězdy je její hmotnost, tj. množství látky (plazmatu, degenerované látky, neutronového plynu), z níž je hvězda gravitací vybudována.

Hmotnost lze určit z jejího gravitačního působení buď na jinou hvězdu (ve dvojhvězdách), nebo na fotony (gravitační posuv).

Obsah

Reálná hmotnost hvězd

Hmotnosti hvězd jsou mezi 1/20 Mʘ a 100 Mʘ (kde Mʘ je sluneční hmotnost). Avšak velká většina hvězd má hmotnost v úzkém rozmezí od 1/3 Mʘ do 5 Mʘ.

Spodní mez je dána tím, ze prahvězda o hmotnosti menší než 1/20 Mʘ nemá dostatek gravitační síly, aby se smrštěním zahřála v nitru na teplotu minimálně 7 mil. K, která je potřebná k hoření vodíku. Taková prahvězda nedosáhne hlavní posloupnosti a přemění se v hnědého trpaslíka.

Horní mez je dána tím, že při vyšší hmotnosti než Mʘ je teplota v nitru příliš vysoká a tlak záření, který roste (podle Stefanova zákona) se čtvrtou mocninou teploty, převládne nad gravitací. Prahvězda je rozhozena tlakem záření ještě před tím, než dosáhne hlavní posloupnosti.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]