Aktivní galaxie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Aktivní galaxie je galaxie, v níž se uvolňuje mimořádně velké množství energie ve formě elektromagnetického záření a kinetické energie hmoty (prudká turbulence, výtrysky, rozsáhlé laloky urychlených relativistických částic rádiových galaxií).

Zářivost aktivních galaxií přesahuje o jeden až tři řády zářivost všech hvězd galaxie. Obrovská energie je přitom uvolňována v tak malém objemu aktivního galaktického jádra, že nemůže být způsobena termonukleární reakcí. Jediná síla, která dovede účinně uvolňovat klidovou energii hmoty (až 60 %), je gravitace obří černé díry. Proto se předpokládá, že aktivní galaxie mají ve svém jádru obří černou díru, do níž padá z okolí materiál (hvězdy, mlhoviny), přičemž se uvolňují nesmírná množství potenciální gravitační energie. Zdrojem „živného materiálu“ pro obří černou díru může být mezihvězdná hmota, hvězdy (roztrhané slapovými silami), materiál proudící do jádra z mezigalaktického prostoru, menší pohlcené galaxie (tzv. galaktický kanibalismus).

Zhruba 10 % galaxií má výrazné aktivní jádro, které lze přímo pozorovat. Patří k nim Seyfertovy galaxie, N-galaxie, blazary, kvazary, rádiové galaxie. Pozorování nasvědčují tomu, že Seyfertovy galaxie a kvazary jsou často vázány na spirální galaxie, zatímco blazary, rádiové galaxie a někdy i N-galaxie se vyskytují v eliptických galaxiích. Zvláštní kategorii aktivních galaxií tvoří galaxie s překotným zrodem hvězd. Zdrojem jejich zářivé i pohybové energie není aktivní galaktické jádro v jejich středu, nýbrž početné oblasti překotného zrodu hvězd, nově vzniklé hvězdokupy mladých zářivých obrů typu O a B a částečně i supernovy.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]