Stáří hvězd

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

V galaktickém halu jsou nejstarší hvězdy (populace II). Naopak, ve spirálních ramenech Galaxie při galaktické rovině jsou hvězdy nejmladší (populace I). Při pohledu na HR-diagram lze kvalitativně odhadnout stáří hvězd: červení veleobři a Wolfovy–Rayetovy hvězdy na (nebo posunuté doleva od) hlavní posloupnosti jsou velmi masivní hvězdy, jejichž stáří je vyjádřeno v desetitisících rocích. Staří Slunce je o něco větší než stáří jeho planet. Model jeho vnitřní stavby, jakož i helioseizmologie dovolují určit množství hélia vytvořeného hořením vodíku. Ve středové oblasti - kde probíhají thermonukleární reakce - je helia poměrně více než ve fotosféře. Nadbytek byl vytvořen za celý pobyt Slunce na hlavní posloupnosti. Každou sekundu se hélia vytvořilo 560 mil. t, jak lze jednoduše vypočítat ze sluneční zářivosti pomocí Einsteinovy rovnice. Celkový přebytek helia (vytvořený za dobu existence Slunce) podělíme tedy 560 mil. t a dostaneme počet sekund sluneční existence - tedy stáří Slunce. Je to přibližné stáří - kolem 5 miliard roků.

Hvězdy spektrálních tříd O,B a T v asociacích jsou velmi mladé. Asociace jsou složeny z několika desítek hvězd které vznikly současně a rychle se rozpínají. Z rychlosti rozpínání lze odhadnout jejich stáří- řádově asi milion roků. Po několika milionech roků zanikají. V otevřených hvězdokupách jsou také hvězdy (přibližně) stejného stáří. Jejich masivní členové opouštějí hlavní posloupnost dříve než hvězdy s menší hmotností. V HR diagramu tvoří hvězdy otevřené hvězdokupy řadu, která se v určitém bodu na hlavní posloupnosti odchyluje (tedy nejhmotnější hvězdy hvězdokupy v nichž ještě hoří vodík). A právě tento bod určuje stáří otevřené hvězdokupy T*, které je přibližně rovno 1010 M*/L* roků. (M* a L* je hmotnost a zářivost oné hvězdy, vyjádřená v jednotkách sluneční hmotnosti a sluneční zářivosti. Porovnáme-li výraz pro T* se vztahem hmotnost-zářivost, vidíme, že čím je hvězda výše na hlavní posloupnosti, tím menšího věku se dožije.

U kulových hvězdokup je bod vybočení nejníže - u spektrální třídy F, což odpovídá stáří kolem 10 miliard roků. Kulové hvězdokupy jsou mnohem starší než asociace a otevřené hvězdokupy.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]