Meziplanetární prostor

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Meziplanetární prostor je prostor planetární soustavy sahající od Slunce až ke Kuiperovu pásu za dráhou Pluta.

V tomto prostoru se pohybují atomy, ionty, elektrony, meteoroidy - objekty nazývané jedním slovem meziplanetární hmota. V meziplanetárním prostoru působí meziplanetární magnetické pole, které zesiluje v době maxima sluneční činnosti, po slunečních erupcích a po výbuchu Slunce.

Do meziplanetárního prostoru proniká kosmické záření z mezihvězdného prostoru. Občas do něho z mrazivých končin Oortova oblaku komet přiletí kometa, z cizí planetární soustavy meteoroid a z okolního mezihvězdného prostoru prachová zrnka. Meziplanetární prostor je obklopen heliosférou, neboť v něm nestále vane od Slunce sluneční vítr.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje