Skvrnková interferometrie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Skvrnková interferometrie je metoda pozorování, která značně (až 50×) zvyšuje rozlišovací schopnost pozemských dalekohledů.

Anglicky: speckle interferometry.

Obsah

Problematika pozorování

Obraz hvězdy v ohniskové rovině nemůže být nikdy bodový, neboť je co do velikosti vždy omezen ohybem světla. V ideálním případě dalekohled zobrazí hvězdu (nebo jiný bodový zdroj) jako ohybový disk. Do pozemského dalekohledu světlo hvězdy navíc musí projít atmosférou, která je značně nehomogenní a zmítaná turbulencí. Původní rovinná vlnoplocha se tím rychle deformuje, což má za následek rozdrobení a neustálý pohyb obrazu. Obraz se pak na (déle exponované) fotografii objeví jako rozmazaný kotouček. Tím je nejméně o řád snížena rozlišovací schopnost.

Princip skvrnkové interferometrie

Jedním z moderních způsobů, jak vyloučit atmosférický neklid, je aktivní optika, která vyrovnává deformovanou vlnoplochu do původní roviny. Jiný způsob - skvrnková interferometrie - pořizuje snímky rozdrobeného obrazu s kratičkou expozicí (přibližně setinou sekundy) v rychlém sledu po sobě. Tím se vyloučí neklid a statistickou analýzou skvrnek pak lze ze snímků získat řadu informací, např. oddělit blízké (dříve nerozlišitelné) dvojhvězdy, rekonstruovat větší útvary na disku veleobrů, měřit průměry hvězd, studovat malé detaily na Slunci apod. Místo rychlého snímání kratičkých fotografických expozic se zavádí elektronické pozorování pomocí CCD. Okamžité obrazy hvězdy se ukládají v digitální formě přímo do paměti počítače. Tím se vyloučí přenos informace přes řadu fotografických snímků.

Infračervená skvrnková interferometrie

Pomocí infračervené skvrnkové interferometrie se studují hvězdy s nízkou zářivostí a hnědí trpaslíci.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]