Interferometr

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Přístroj nebo skupina přístrojů, které využívají interference. V optické astronomii se k měření velmi malých úhlů (např. k měření úhlové vzdálenosti dvojhvězd nebo k měření průměrů osamocených hvězd) používá hvězdný interferometr.

V radioastronomii se užívá dvou nebo více vzdálených antén, které přijímají rádiové záření z téhož zdroje a jsou napojeny na tentýž přijímač. Pomocí interferometru lze přesně určit polohu velikost zdroje a jemnou strukturu. Rádiové interferometry obvykle pracují na určité vlnové délce. Interferometry, u nichž lze rychle ladit frekvenci, se využívají ke studiu pohybu rádiových zdrojů ve sluneční koróně. Observatoř gravitačních vln používá k jejich detekci dvou kolmých, velice citlivých interferometrů (viz LIGO).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje