Interference

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Skládání dvou (či více) vlnění, speciálně elektromagnetických vln. Setkání dvou vln v opačné fázi znamená jejich zeslabení, nebo dokonce vymizení. Naopak vlny ve stejné fázi se zesilují.

Interferovat mohou jen takové dva světelné svazky, které představují koherentní záření, tj. ve fázi a se stejnou vlnovou délkou. Úhel mezi nimi musí být malý a oba svazky se nesmí příliš lišit v intenzitě (tj. v amplitudě). Ohyb světla na mřížce, ohybový obrazec, interferometry a interferenční filtry jsou založeny na i. elektromagnetických vln.

Obsah

Vlastnosti interference

interference zdroj kvantum síla dosah příklad
silná kvark gluon 1 10–13cm struktura nukleonů a jader
elektromagnetická elektricjký náboj foton 10–2 nekonečný stavba atomů a molekul
slabá lepton, mezon, baryon W+Z0W 10–14 <10–15cm beta-rozpad, reakce s neutriny
gravitace hmotnost (graviton) 10–40 nekonečný stavba kosmických těles a systémů

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]