LIGO

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

LIGO, nebo také Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - Observatoř gravitačních vln vybavená laserovým interferometrem je složena ze dvou stanic v USA (ve státech Washington a Luisina), vybudovaných na konci 20. stol. dvěma technologickými ústavy (kalifornským a massachussettským). Obě stanice tvoří jedinou observatoř k zaznamenávání gravitačních vln z vesmíru. Jsou propojeny a pracují v „koincidenčním režimu“: signál je uznán za platný, pokud je současně zaznamenán v obou stanicích současně. Čím je detektor gravitačních vln větší, tím je citlivější. LIGO má dvě trubice z nerez oceli o průměru 1,20 m, 4 km dlouhé a navzájem kolmé (tvoří písmeno L). Ve styčném vrcholu trubic je měřicí interferometr a na jejich koncích je zavěšena testovací hmota s dokonale odraznou plochou pro laserový paprsek. V trubicích je udržováno vysoké vakuum. V každé stanici je zatím jen jeden interferometr. Později jich bude více, takže každá stanice bude mít více detektorů gravitačních vln „pod jednou střechou“. Princip měření je založen na vlastnosti gravitačních vln, které kmitají kolmo ke směru šíření. V rovině kmitů (v rovině kolmé ke směru šíření) v jednom směru od sebe testovací zavěšené hmoty odtlačuje, kdežto v kolmém směru je naopak stlačuje. To má za následek, že v jednom rameni se vzdálenost zavěšené hmoty od interferometru zvětšuje, zatímco v druhém rameni se zmenšuje. Jde o změny vzdálenosti velmi malé (asi 10–18 mm, což je stomiliardtina průměru atomu). Odražené laserové svazky z obou ramen se i touto nepatrnou změnou vzdáleností zavěšených hmot projeví vzájemným posuvem fáze. Interference se změní a právě tato změna dovolí určit formu procházející gravitační vlny. Pozorování prudkých změn v rozložení velkých hmot ve vesmíru nezávisí na tom, jde-li o zářivou nebo nezářivou hmotu. Nezářivé (a tedy přímo nepozorovatelné) hmoty je asi 10x více než hmoty, která vysílá nějaký druh záření. LIGO tak dává možnost nahlédnout do mnohých dějů ve vesmíru dosud nepozorovaných a dnešní moderní pozorovací technice nedostupných.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/LIGO
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]