Rayleighův-Jeansův zákon

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Rayleighův-Jeansův zákon je zjednodušený tvar Planckova zákona platný pro dlouhé vlnové délky, tj. pro energii fotonu h ν4 << k T. Užívá se často v radioastronomii.

Zářivý výkon připadající na 1 m2 povrchu černého tělesa a na jednotkový interval vlnové délky je:

Iλ = 2π c k T / λ4

kde

λ ... vlnová délka záření,
T ... absolutní teplota zářiče
c ... rychlost světla
k ... Boltzmannova konstanta

V radioastronomii se tento zákon častěji vyjadřuje pomocí kmitočtu ν:

Iν = 2π c k T ν2 / c2

Obsah

Praktické využití

Z mikrovlnného spektra Venuše bylo např. možné pomocí Rayleighova-Jeanova zákona vypočítat teplotu jejího povrchu. Výsledek potvrdila přímá měření Veněry.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]