Galileovy měsíce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Za Galileovy měsíce se považují čtyři nejjasnější a největší Jupiterovy měsíce. Jsou to Io, Europa, Ganymed a Callisto, prvá nebeská tělesa objevená dalekohledem.

Obsah

Historie objevení měsíců

Simon Marius je pozoroval koncem listopadu 1609, objev však nepublikoval. Galileo je poprvé pozoroval 7. ledna 1610. Považoval je za hvězdy. Po týdnu však zjistil, že mění svoji vzájemnou pozici a zůstávají u Jupitera. Došel k závěru, že nejde o hvězdy, ale o tělesa obíhající kolem Jupitera.

V knížce Sidereus Nuncius píše:

„Měl bych oznámit světu, že jsem pozoroval čtyři planety, nikdy dříve nepozorované od začátku světa až po dnešek... Přišel jsem proto k nepochybnému závěru, že jsou ve vesmíru tělesa, která se pohybují kolem Jupitera jako se Venuše a Merkur pohybují kolem Slunce...“

To byl převratný objev, neboť ukázal, že existují nebeská tělesa, která neobíhají kolem Země, a znamenal velkou podporu pro uznání heliocentrického systému. Galileovy měsíce lze pozorovat triedrem, a kdyby nerušilo intenzivní záření Jupitera, bylo by možno je vidět ze Země pouhým okem. Podrobnosti na jejich povrchu ukázaly snímky pořízené sondami Pioneer a Voyager. Důkladný výzkum provádí automatická sonda Galileo.

Galileo původně nazýval Jupiterovy měsíce „Medičejské planety“ a označoval je římskými číslicemi I, II, III, IV. Toto označení se užívalo do poloviny 19. století. Vedlo to však k častým zmatkům, zejména když byly objevovány další měsíce. Proto bylo oficiálně přijato pojmenování, které užíváme dodnes.

Navrhl je už v roce 1614 Simon Marius na doporučení Johannese Keplera:

„Básníci vyčítají Jupiterovi, že byl nestálý v lásce. Zejména připomínají tři krasavice, kterým se v převlečení úspěšně dvořil. Io (dceři Inacha, boha řek), Callisto (dceři Lycaona) a Evropě, dceři Agenora. Pak byl ještě Ganymed (hezký syn krále Trosa), kterého Jupiter jako orel odnesl na svých zádech... Proto se domnívám, že nechybím, když prvý měsíc nazvu Io, druhý Evropa, třetí pro jeho nápadné světlo Ganymed a čtvrtý Callisto...“

Marius poznamenal, že „tento nápad a zvláště navržená jména mi sdělil Kepler, císařský astronom, když jsme se setkali...“. Nejen měsíce, ale i jejich jména mají své osudy.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje