Jupiterovy měsíce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Do konce r. 2000 bylo u Jupitera objeveno 28 měsíců. Ty nejmenší mají velikosti 5–10 km. Vzhledem k tomu, že jejich dráhy mají velký sklon k rovině Jupiterova rovníku, můžeme se domnívat, že jde o dodatečně zachycené planetky. Podle vlastností (viz tabulku) můžeme J. m. rozdělit do čtyř skupin:

  1. čtyři Galileovy měsíce byly objeveny jako první, neboť jsou nejjasnější. Kdyby nás neoslňoval Jupiter , viděli bychom je pouhým okem. Jsou také nejhmotnější, nejvíce sledované (především sondou Galileo) a nejlépe poznané. Jsou to: Io, Europa, Ganymed a Callisto. Galileovy měsíce jsou větší než planeta Pluto;
  2. skupina čtyř nejbližších menších měsíců nepravidelného tvaru, obíhajících uvnitř dráhy Io: Amalthea (247 km), Thebe (116 km), Adrastea (20 km) a Metis (60 km). Zatímco Amaltheu zobrazil už v r. 1979 Voyager, snímky ostatních tří menších pořídil až Galileo;
  3. skupina čtyř malých měsíců ve vzdálenostech 11–12 mil. km: Leda, Himalia, Lysithea a Elara. Obíhají Jupitera jednou za 8 měsíců po dráze nakloněné kolem 28° k rovině Jupiterova rovníku;
  4. nejvzdálenější skupina čtyř malých měsíců, které obíhají v poměrně velké vzdálenosti 21–24 mil. km: Ananke, Carme, Pasiphae a Sinope. Jejich pohyb je ovlivňován gravitací Slunce. Oběhnou svou planetu za necelé 2 roky. Rovina jejich drah je odkloněna od roviny Jupiterova rovníku o 150o až 160o, tzn. že obíhají v opačném směru, než se otáčí Jupiter kolem své osy, i v opačném smyslu, než obíhá Jupiter kolem Slunce (tzv. retrográdní pohyb). Jsou to pravděpodobně zachycené planetky. Některé pocházejí z Trojánů.
Jupiterovy měsíce
jméno objeven roku objevitel hmotnost(1020kg) poloměr(km)
Io 1610 Galileo 8,93 x 102 1821
Europa 1610 Galileo 4,80 x 102 1565
Ganymede 1610 Galileo 1,48 x 103 2634
Callisto 1610 Galileo 1,08 x 103 2403
Metis 1979 S. Synnott 9,56 x 10–4 40
Adrastea 1979 Jewit-Danielson 1,91 x 10–4 23x20x15
Amalthea 1892 E. Barnard 7,17 x 10–2 270x166x150
Thebe 1979 S. Synnott 7,77 x 10–3 100x90
Leda 1974 C. Kowal 5,68 x 10–5 8
Himalia 1904 C. Perrine 9,56 x 10–2 93
Lysithea 1938 S. Nicholson 7,8 x 10–4 18
Elara 1905 C. Perrine 7,8 x 10–3 38
Ananke 1951 S. Nicholson 3,82x 10–4 15
Carme 1938 S. Nicholson 9,56 x 10–4 20
Pasiphae 1908 P. Melotte 1,91 x 10–3 25
Sinope 1914 S. Nicholson 7,8 x 10–4 18

pozn.: rozměry a hmotnost malých měsíců jsou nepřesné.


Pohyb jupiterových měsíce
jméno velká poloosa(103km) oběžná doba(d) sklon dráhy(°) výstřednost
Io 421,6 1,769138 0,040 0,041
Europa 670,9 3,551810 0,470 0,0101
Ganymede 1 0707,154553 0,195 0,0015
Callisto 1 883 16,689018 0,281 0,007
Metis 127,96 0,294780 0 <0,041
Adrastea 128,98 1,8065 0,29826 0 0
Amalthea 181,3 2,539 0,498179 0,40 0,003
Thebe 221,90 3,1080,6745 0,8 0,0015
Leda 11 094238,72 27 0,163
Himalia 11 480 250,5662280,163
Lysithea 11 720 259,22 290,107
Elara 11 737 259,6528 28 0,207
Ananke 21 200 631 r*)147 0,169
Carme 22 600692 r1630,207
Pasiphae 23 500 735 r 148 0,378
Sinope 23 700 758 r153 0,275Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]