Retrográdní pohyb

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Pojem retrográdní nebo také zpětný pohyb má několik významů.

Obsah

Sluneční soustava

Retrográdní pohyb je ve sluneční soustavě oběžný pohyb v obráceném smyslu než Země obíhá kolem Slunce. Při pohledu od pólu ekliptiky (tj. ze souhvězdí Draka) se zpětný pohyb jeví jako pohyb ve směru hodinových ručiček. Většina těles ve sluneční soustavě má opačný, přímý pohyb. Retrográdní pohyby mají některé Jupiterovy měsíce, Saturnova Phoebe, Uranovy měsíce a Neptunův Triton. Retrográdní pohyby mají také některé komety, např. Halleyova kometa. Častěji mají zpětný pohyb dlouhoperiodické komety, které do blízkosti Slunce „spadnou“ z Oortova oblaku komet.

Retrográdní rotace

Obdobně retrográdní rotace je v obráceném smyslu než rotace Slunce nebo Země. Příkladem je Venuše.

Noční obloha

Na noční obloze se někdy vnější planeta (planetka nebo kometa) pro pozorovatele na Zemi pohybuje od východu k západu. To je v době, kdy Země (bližší Slunci a tedy rychlejší) pozorované těleso předbíhá. Při tomto předbíhání těleso na obloze opisuje retrográdní smyčku.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]