Elektromagnetické spektrum

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Elektromagnetické spektrum je elektromagnetické záření rozložené na jednotlivé vlnové délky. Obecně: tok zářivé energie uspořádaný podle vlnové délky nebo frekvence. Nejznámějším spektrem je duha - viditelné spektrum Slunce.

Obsah

Astronomie

Světlo z kosmického objektu se rozkládá ve spektrum difrakční mřížkou nebo hranolem. Výsledné spektrum se zaznamená buď na fotografickou vrstvu, nebo pomocí fotonásobiče jako křivka závislosti intenzity záření na vlnové délce, nebo se snímá pomocí CCD v digitální formě do počítače. Pevné látky nebo rozsáhlé vrstvy hustého plynu (např. hvězdy) vysílají spojité spektrum. Plyn za normálních podmínek vysílá čárové spektrum. Samostatně zářící plyn vysílá emisní spektrum. Naopak plyn na pozadí spojitého spektra vytváří absorpční spektrum. Např. mezigalaktická oblaka (mezi kvazarem a námi) vytváří ve spojitém spektru kvazaru absorpční čáry - viz Lymanův les. Mezihvězdný plyn mezi námi a hvězdou se projeví ve spojitém spektru hvězdy absorpčními čarami. Do spojitého spektra kosmických zdrojů se při průchodu atmosférou zaznamenají telurické čáry. Při zatmění Slunce lze snímat bleskové spektrum chromosféry. Molekuly plynů vytvářejí pásové spektrum. V radioastronomii se setkáváme s dynamickým spektrem.

Rozdělení spektra

Celý rozsah elektromagnetického spektra je rozdělen na několik širokých intervalů vlnových délek (frekvencí, energií):

Tabulka

Tabulka rozdělení elektromagnetického spektra podle vlnové délky a energie fotonů uvádí přibližné údaje, v závorce jsou specifikovány přesněji.

Přesnou hodnotu energie odpovídající určité vlnové délce určíme ze vztahu:

energie fotonu (eV) = 12 398 Å / vlnová délka v Å

Kmitočet je podíl rychlosti světla a vlnové délky:

f = c / λ

Udává se u rádiových vln.

oblast spektra vlnová délka energie fotonu kmitočet
gama ultraenergetické < 0,001 f
10–5 Å = 1 f
> TeV
GeV (1,24 f)
gama 0,01 Å MeV (0,012 Å)
rentgen tvrdý 1 Å 10 keV (1,24 Å)
rentgen měkký 100 Å 100 eV (124 Å)
EUV (XUV) 900 Å 13,8 eV
ultrafialová 3900 Å 3,2 eV
světlo 7600 Å 1,6 eV
infračervená blízká 5 µm
infračevená střední 20 µm
infračervená daleká 0,2 mm
submilimetrová 1 mm 300 GHz
milimiterová 1 cm 30 GHz
mikrovlnná 1 m 300 MHz
rádiová 10 km 30 kHz

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]