Rotace Země

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Rotace Země je otáčení Země kolem okamžité rotační osy (viz pohyb pólů). Osa rotace Země není totožná s její hlavní osou setrvačnosti.

Otočení Země vzhledem k Slunci (den) je přirozenou časovou jednotkou, udávající rytmus celé biosféře. Otočka vzhledem ke hvězdám (tedy o 360°) se nazývá hvězdný den. První přímý důkaz o rotaci Země podalo v roce 1851 Foucaultovo kyvadlo.

Obsah

Nepravidelnost a nerovnoměrnost rotace Země

Porovnání s mezinárodním atomovým časem (TAI) ukazuje, že rotace Země není rovnoměrná. Vykazuje pozvolné (sekulární) zpomalování a periodické změny, z nichž hlavní má periodu jednoho roku. Jsou i změny náhlé, skokem. Příčinou sekulárního zpomalování jsou slapy (příliv a odliv), které zemskou rotaci trvale brzdí. Za století se prodlouží den o 0,0015 až 0,002 s. Periodické změny mají roční periodu a dosahují 0,0004 s. Jejich příčinou jsou přesuny v atmosféře a hydrosféře. Náhlé změny, dosahující až několika tisícin sekundy, nejsou dosud objasněny. Některé náhlé změny jsou způsobeny velkými slunečními erupcemi.

Nepravidelnost rotace Země vedla k tomu, že jednotka času, sekunda, byla realizována pomocí atomových hodin. Od dřívější definice pomocí pohybů (rotace a oběhu) Země se tak přešlo v roce 1967 k trvání jedné periody záření cesiového atomu.

Měření rotace Země

Přesná měření rotace Země a její orientace provádí International Earth Rotation Service. Je to mezioborová služba s účastí astronomie, geodézie a geofyziky. Má dvě centra: EOP (Earth Orient Parameters – Parametry orientace Země) a ICRS (International Celestial Reference System – Mezinárodní nebeský systém souřadnic).

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]