Slapy

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Diferencované působení gravitačních sil. Např. různé molekuly na povrchu Země jsou přitahovány různou silou k Měsíci. Molekuly Země bližší k Měsíci jsou přitahovány více než molekuly vzdálenější. Čím je molekula od Měsíce dále, tím menší síla (podle gravitačního zákona) na ni působí. Tyto síly se sčítají s vlastní gravitací Země a výslednice se projevuje pohybem vody v oceánech a mořích (příliv a odliv) a také v menší míře v atmosféře i v litosféře. Dvojice sil působících na Zemi způsobuje její precesi, nutaci a zpomalování rotace Země. Přenos rotační energie ze Země na Měsíc prostřednictvím slapů znamená zpomalení její rotace (o 1,5–2 ms za století) a vzdalování Měsíce asi o 3,8 cm za rok. Slapové síly se projevují u planet, měsíců, ve dvojhvězdách i při setkání galaxií. Kometa nebo měsíc, které se přiblíží do Rocheovy meze, jsou slapovými silami roztrhány. Tak tomu bylo např. u komety Shoemaker–Levy 9, kterou Jupiter slapovými silami roztrhal a nakonec pohltil. Obří planety působí mohutnými slapovými silami na své měsíce. Způsobují jejich vázanou rotaci. U všech čtyř obřích planet byly zjištěny prstence – pravděpodobně pozůstatky dřívějších měsíců, které se dostaly do Rocheovy meze a byly rozdrobeny. Oběh měsíce po výstředné dráze a popř. další i vzdálenější měsíce zesilují slapové působení planety. Dochází k intenzivnímu slapovému ohřevu v nitru měsíce. Sopečná činnost na Io a podpovrchový oceán uvnitř Europy jsou vysvětlovány slapovým působením.

Slapový ohřev se děje na úkor kinetické energie měsíce a jeho dráha se stává kruhovou (zmenšuje svoji výstřednost). Čerstvý povrch Saturnova měsíce Encelada je důsledkem slapového ohřevu v nedávné minulosti. Podobně roztavení nitra a sopečná činnost Uranových měsíců Mirandy, Ariela a Umbriela utvářely jejich povrch. Měsíc Triton byl kdysi zachycen do výstředné dráhy kolem Neptuna; následující slapové zahřívaní nitra vedlo k jeho odplynění a ke vzniku atmosféry.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Slapy
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje