Hawkingovo záření

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Podle teorie Stephena Hawkinga vysílají černé díry záření. Proces emise se odehrává vně černé díry, v blízkosti horizontu událostí.

Podle kvantové teorie vznikají v prázdném prostoru na kratičkou chvilku částice se svými antičásticemi. Na tak kratičkou dobu, jak to dovoluje Heisenbergův princip neurčitosti. Vzniklá částice a její antičástice pak anihilují, a tím vrátí svoji „vypůjčenou“ energii zpět do vakua. Někdy je však jedna částice z dvojice vtažena pod obzor událostí dříve, než může anihilovat. Druhá částice z dvojice uniká pryč od černé díry, takže může být zjištěna vzdáleným pozorovatelem. Unáší s sebou energii, která pochází z gravitačního pole černé díry. Naopak zachycená částice padající k černé díře je virtuální částice, a aby zůstal zachován zákon zachování energie, musí nabýt zápornou hmotnost. Protože černá díra částici se zápornou hmotností pohltí, její hmotnost se poněkud zmenší. Tento proces se nazývá Hawkingovo záření (nebo „vypařování černé díry“).

Hawkingovo záření probíhá tím častěji, čím je černá díra menší. Podle teorie je rychlost procesu nepřímo úměrná druhé mocnině hmotnosti černé díry. Prakticky to znamená, že černá díra o hmotnosti 2× menší září (tj. ztrácí svoji hmotnost) 4× rychleji. Čím je díra menší, tím intenzivnější je její Hawkingovo záření. V porovnání s černým tělesem jako by menší černá díra měla vyšší teplotu (Hawkingova teplota). Podle teorie se černá díra o hmotnosti kolem 1011 kg vypaří zhruba za 10 mld. let a měla by skončit jako gama-záblesk. Podle této teorie jsou gama-záblesky zániky černých děr, které vznikly na počátku vesmíru, měly hmotnost menší nez 1011 kg a v současné době zanikají.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]