Anihilace

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Dostane-li se nějaká částice do dostatečné blízkosti ke své antičástici (např. při srážce), dojde:

Anihilace se podobně jako všechny nukleární a subnukleární procesy řídí zákony zachování fyzikálních veličin. Jsou to buď přesné zákony (zachování celkové energie, hybnosti, momentu hybnosti, elektrického náboje) nebo přibližné (např. podivnosti, izospinu, parit aj.). Otázka, zda se baryonové číslo a různá leptonová čísla zachovávají přesně nebo přibližně, je dosud otevřená.

Při anihilace může dojít k rozsáhlé, někdy i stoprocentní přeměně různých druhů energie, např. klidové v kinetickou (nazývané někdy přeměnou hmoty v energii), nebo naopak kinetické v klidovou. Velký oblak vyzařující anihilační gama-fotony (o energiích 0,5 MeV) je pozorován nad středovou oblastí Galaxie.

Anihilace je základním procesem interakce mezi hmotou a antihmotou. Je nejúčinnějším způsobem přeměny klidové energie hmoty v jiné formy energie. V kosmologii antihmoty má anihilace základní význam. Anihilovat může každá dvojice částice–antičástice: kvark s antikvarkem, hadron s antihadronem ( např. proton s antiprotonem, neutron s antineutronem), lepton s antileptonem (např. elektron s pozitronem). Opačným procesem k anihilaci je materializace (neboli produkce páru).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]