Gravitační pole

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Gravitační pole je prostor, kde působí gravitace. Každé těleso a systém těles jsou obklopeny gravitačními poli, neboť všechny elementární částice jsou vybaveny gravitací. Gravitační pole je proto všude ve vesmíru.

Obsah

Intenzita

Intenzita gravitačního pole závisí na místě, rozmístění, vzdálenosti a hmotnosti okolních kosmických těles (včetně nezářivé hmoty). V Newtonově teorii je intenzita gravitačního pole definována jako síla působící v daném místě na částici o jednotkové hmotnosti. Potenciální energie této částice v tomto místě se nazývá gravitační potenciál.

Únik

K úniku z gravitačního pole je třeba, aby pohybující se částice měla alespoň únikovou rychlost. Je-li rychlost částice menší než úniková, nemůže pole opustit.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje