Orionidy

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Orionidy jsou jeden z hlavních nočních meteorických rojů. Je způsoben proudem meteoroidů, který za sebou zanechává Halleyova kometa.

Tímto proudem meteoroidů Země prochází přibližně mezi 16. a 26. říjnem. Nejhustší částí prochází kolem 21. října. Meteory vyletují z nejsevernější části souhvězdí Orion (od hvězdy Ksí Orioni). Místo, z něhož meteory vyletují (radiant), se však posouvá pozvolna na východ, k souhvězdí Gemini (Blíženci). Jsou to rychlé meteory (60 km s–1), neboť Země se sráží s proudem meteoroidů téměř čelně. Podruhé se Země setkává s tímtéž proudem v květnu, kdy meteoroidy vyletují od hvězdy Éta Aquarii (viz Éta Aquaridy).

období činnosti: od 16. října do 26. října

maximum frekvence: 21. října

zenitová frekvence v maximu: kolem 30 meteorů za hodinu

průměrná jasnost Orionid: kolem 3 mag

poloha radiantu: a = 95°, d = +16°

denní posuv radiantu: a = +1,23°, d = +0,13°

slabší proud má vedlejší radiant, asi o 3° severněji a jasnost meteorů o 1 mag slabší

barva: od oranžové po modrou, žádná nápadně nepřevažuje

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje