Radiant

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Místo na nebeské sféře, z něhož zdánlivě vyletují meteory daného meteorického roje. Určuje se jako průsečík drah rojových meteorů, prodloužíme-li pozorované dráhy zpět proti směru jejich pohybu. Poloha radiantu roje se udává rovníkovými souřadnicemi, rektascenzí a a deklinací d.

Radiant vzniká perspektivním sbíháním (téměř) rovnoběžných drah částic proudu meteoroidů, které za sebou zanechala mateřská kometa roje. Radiant určený z pozorování se nazývá zdánlivý. Vzniká slozením rychlosti meteoroidů proudu a rychlosti pozorovatele (ta je daná otáčením a oběhem Země). Rychlost je též ovlivněna zemskou přitažlivostí (tzv. zenitová atrakce). Oprostíme-li zdánlivý radiant od pohybu pozorovatele, dostaneme geocentrický radiant, který ukazuje místo, odkud meteory skutečně do atmosféry vnikají.

V důsledku rozptylu rychlostí částic v proudu meteoroidů vyletují meteory spíše z malé radiační plochy než z jediného bodu.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje