Rovníkové souřadnice

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(ekvatoreální souřadnice)

Systém souřadnic, jehož základní kružnicí je světový rovník a nulovým bodem je jarní bod — průsečík světového rovníku a ekliptiky, v němž Slunce přechází na severní polokouli. Každá kružnice na obloze rovnoběžná s rovníkem se nazývá paralela (obdoba zemské rovnoběžky). Každá hlavní kružnice procházející póly se nazývá deklinační kružnice (hodinová kružnice). Deklinační kružnice, která prochází zenitem se nazývá poledník (meridián). Lépe řečeno „nebeský poledník“, který je průmětem zemského poledníku (ze středu Země) na nebeskou sféru.

Astronomie užívá dva druhy rovníkových souřadnic:

  1. rovníkové souřadnice 1. druhu jsou rektascenze a a deklinace d. Jimi je přesně určena poloha kteréhokoliv bodu na nebeské sféře. Přesněji řečeno směr ke kterékoliv hvězdě či jinému nebeskému tělesu. Rektascenze je úhel mezi deklinační kružnicí hvězdy a deklinační kružnicí jarního bodu. Je to tedy obdoba zeměpisné délky, v níž deklinační kružnice jarního bodu odpovídá Greenwichskému poledníku. Deklinace je úhlová vzdálenost paralely na níž hvězda leží od světového rovníku; to je obdoba zeměpisné šířky.
  2. Rovníkové souřadnice 2. druhu. V této soustavě nebeských souřadnic se místo rektascenze užívá hodinový úhel h a deklinace ţ zůstává. (Často se místo deklinace pólová vzdálenost).

Hodinový úhel je úhel, který svírá deklinační kružnice hvězdy s nebeským poledníkem. Poněvadž se v důsledku denního otáčení Země posunuje každá hvězda po paralele od východu k západu, posouvá se s ní i její deklinační kružnice. Hodinový úhel se tedy mění s hvězdným časem. Je nulový při horní kulminaci, kdy hvězda prochází poledníkem. Potom hodinový úhel roste o 15o za každou hodinu (hvězdného času). Hodinový úhel se proto vyjadřuje v časové míře: 1h = 15o, 1m = 151, 1s = 15".

Polohy hvězd na obloze se udávají v rovníkových souřadnicích, tedy jejich rektascenze a deklinace. Avšak jarní bod se v důsledku precese pozvolna posouvá po ekliptice směrem k západu a tím se mění obě souřadnice hvězd s časem. Proto v každém katalogu a hvězdné mapě je uvedeno ekvinokcium, což je časový údaj k němuž se souřadnice v katalogu či mapě vztahují. V současné době se užívá ekvinokcium 2 000,0.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje